Novinky

Nové články v encyklopédii

Prečo významní ľudia sveta podpísali Viedenskú deklaráciu? Nájdete v sekcii harm reduction.

 

Aký je súvis medzi HIV a predávkovaním? Nájdete v sekcii užívanie drog.

 

Prečo väznenie a kriminalizácia ľudí, ktorí užívajú drogy nenahradí liečbu? Nájdete v sekcii užívanie drog.

 

Aké sú bariéry žien, ktoré užívajú drogy? Nájdete v sekcii užívanie drog.

Poznaj svoj groš

OZ Odyseus prináša finančné vzdelávanie ľuďom užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex biznise, priamo na ulicu. Bližšie info tu.

Ponuka práce

 

Občianske združenie Odyseus

pôsobiace v oblasti sociálnej práce zameranej na znižovanie sociálneho vylúčenia ohrozených komunít a to najmä nízko-prahovými službami

ponúka

kontrakt na 178 hodín mesačne

na prac.pozíciu terénneho soc. pracovníka/čku a zároveň asistenta/ku

programu Chráň sa sám

 

Požiadavky :

· VŠ vzdelanie v humanitnom odbore (príp. študent/ka posledného ročníka štúdia)

· Anglický jazyk – komunikačná úroveň

· Zručnosti v práci s PC: MS Office a internet (Excel – mierne pokročilý/á)

· Základná orientácia v oblasti drog a problematike sex-biznisu (prostitúcie)

· Schopnosť pracovať v kolektíve

· Samostatnosť, spoľahlivosť a iniciatívnosť

· Vodičský preukaz skupiny B

Výhodou je :

 • Ovládanie iných jazykov
 • Praktické skúsenosti s prácou s členmi ohrozených komunít
 • Komunikačné schopnosti – verbálne i písomné
 • Organizačné a prezentačné schopnosti
 • Záujem o problematiku harm reduction a nízkoprahových služieb

Náplň práce :

- výkon terénnej sociálnej práce - po absolvovaní vzdelávania terénnych soc. prac. s injekčnými užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise (vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu a časovú flexibilitu – práca je vykonávaná aj vo večerných a nočných hodinách)

- administratívna a technická podpora programu Chráň sa sám

- pravidelné vyhodnocovanie pohybu materiálu v sklade a vedenie príslušnej evidencie

- starostlivosť o poriadok v sklade

- príprava podkladov pre štatistické výstupy (nahadzovanie hárkov z terénnej práce do Excelových tab.)

- dohľad nad pravidelnou likvidáciou infekčného odpadu

- evidencia dochádzky terénnych pracovníkov

- kontakt s dodávateľmi a sponzormi, objednávanie materiálu, vyhľadávanie nových dodávateľov, malý sponzoring

- zastupovanie koordinátorky programu v  jej úlohách podľa potreby vo vnútri organizácie aj navonok (pracovné a reprezentačné stretnutia)

- aktívna účasť na stretnutiach vedenia OZ, strategickom plánovaní programu a tímových stretnutiach

- spolupráca na rozvoji programu

Ponúkame:

 • prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • osobný i profesijný rozvoj
 • možnosť použitia auta na služobné účely
 • účasť na konferenciách a seminároch doma i v zahraničí
 • flexibilná pracovná doba

Prosíme záujemcov a záujemkyne, aby posielali svoje životopisy spolu s motivačným listom na dole uvedenú adresu, buď písomne alebo mailom.

Občianske združenie Odyseus

Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Bugošová

Tel./fax.:02/5249 43 44

Mobil: 0903 786 708

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.odyseus.org

Podporte dobrý projekt testovania na HIV a TBC

OZ Odyseus má možnosť získať financie prostredníctvom portálu Dobrá krajina. Napr.: za 5€ môžeme kúpiť test na HIV protilátky alebo TBC.

Keď budeme mať najviac darcov a darkýň môžeme vyhrať ešte extra 2.000 € na projekt. Samozrejme, že to by bolo najlepšie, ale fakt je, že každé euro pomôže... Projekt, ktorý sme do tejto "súťaže" prihlásili je nízkoprahové testovanie na HIV a TBC v teréne. Viac info o projekte je tu.

Ako teda na to?

Najprv sa treba zaregistrovať ako nový darca na portáli http://www.dobrakrajina.sk/zaregistrujte-sa.html. Po vytvorení svojho profilu, príde do vašej e-mailovej schránky overovací e-mail, ktorý treba potvrdiť kliknutím na link v e-maily.

· Po potvrdení profilu sa treba prihlásiť do systému zadaním svojho prihlasovacieho mena a hesla na http://www.dobrakrajina.sk/

· Vo svojom profile zrolujte trocha dole a kliknite na tlačítko Podpor dobrý projekt.

· Otvorí sa okno, treba zrolovať úplne na spodok strany a do kolonky Podľa názvu organizácie vpísať Odyseus a kliknúť na Zobraziť vybrané

· Podtým sa zjaví Access – prístup pre nás – OZ Odyseus, treba na to kliknúť

· Na modrej ploche s nápisom Access – prístup pre nás treba kliknúť na Podporiť

· Otvorí sa nové okno, kde treba kliknúť na finančným darom, kedy sa zobrazia možnosti ako. Treba zakliknúť poslednú možnosť z voľného kreditu, ktorý máte v Dobrej krajine. Potom treba vpísať sumu 5 €. Ak chcete darovať časť sumy aj Dobrej krajine, tak treba kliknúť na pokračovať ďalej. Ak chcete aby celá suma išla na projekt testovania, musíte možnosť venovať 5% na chod Dobrej krajiny odkliknúť, aby to bolo prázdne políčko a až potom pokračovať ďalej.

· Vyjde potvrdzovacia tabuľka, kde v prípade že je to všetko OK treba kliknúť na Platba.

· Systém len potvrdí, že platba bola úspešná.

Ďakujeme,

Katarína Jirešová

Injekčné užívanie drog a chudoba

Vzťahy medzi chudobou a užívaním nelegálnych drog sú zložité. Silnú väzbu medzi týmito javmi vnímame pri svojej práci v programe Chráň sa sám a vnímajú ju i naši kolegovia vo svete. Výskumy na nadnárodnej úrovni doposiaľ jasne nepotvrdili príčinnú súvislosť medzi užívaním drog a chudobou, alebo naopak. Doteraz realizované výskumy v zahraničí sumarizujú kľúčové oblasti u ľudí užívajúcich drogy:


* zamestnanosť a vzdelávanie,
* zdravie,
* právne a finančné zabezpečenie,
* bývanie,
* sociálna a emocionálna pomoc.


Nedostatky a problémy v týchto kľúčových oblastiach prehlbujú chudobu a sociálnu vylúčenosť (exklúziu). Tieto kľúčové oblasti musia byť zohľadnené, ak sa má kvalita života u ľudí injekčne užívajúcich zlepšiť.

Chudoba nie je len nedostatok financií a materiálneho zabezpečenia. Je to stav, v ktorom ľudia nemajú prestíž, majú nižšie postavenie v spoločnosti, nižšie ambície a pocit bezmocnosti. Mnohokrát rodiny a blízki ľudí injekčne užívajúcich drogy v dôsledku mnohých sklamaní, nie sú už schopní naďalej poskytovať emocionálnu podporu. To vedie k izolácii ľudí injekčne užívajúcich drogy (žijú len v komunite injekčných užívateľov drog, dílerov atď.). Túto skutočnosť dokresľuje výrok klienta programu Chráň sa sám „To je super, že ste tu. Aspoň sa mám s kým porozprávať. Ja sa už nemám ani s kým rozprávať.“

S chudobou sa spájajú javy ako nezamestnanosť, nízka úroveň vzdelania, trestná činnosť a/alebo psychiatrické poruchy. Z dôvodu obmedzeného prístupu k zdravotnej starostlivosti ľudia žijúci v chudobe častejšie trpia zdravotnými problémami. Chudoba má negatívny vplyv na zdravie, je spájaná s nižšou priemernou dĺžkou života, vyššou úmrtnosťou a vyššou chorobnosťou. Chudoba súvisí so zlou stravou, hygienou a zlými podmienkami na bývanie.

Riziko infekcie HIV a hepatitídy typu C (HCV) je medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy vyššie, pokiaľ žijú v chudobe. Riziko infekcie HIV a HCV predstavuje vážny problém. Akokoľvek sa znížia ceny pre liečbu HIV/AIDS, HCV, stále bude liečba neporovnateľne drahšia ako prevencia. Odmietnuť liečiť infekcie, je z etického hľadiska nemožné. Zdravotnícka starostlivosť liečby ochorení bude stáť zdravotnícky servis draho, pokiaľ sa zanedbá prevencia. Prevencia je šetrenie verejných financií do budúcnosti.

Chudoba a injekčné užívanie je často bludným kruhom, pričom užívanie drog môže byť prostriedkom ako sa vyrovnať so sociálnou izoláciou a ďalšími dopadmi chudoby.

Chudoba súvisí s vyššou prevalenciou fajčenia, konzumácie alkoholu a užívaním drog. Bludným kruhom je skutočnosť, že tento spôsob vyrovnávania sa so sociálnou izoláciou, prináša ďalšie problémy.  

Všetky hore popísané východiská sú denno-dennými problémami ľudí, ktorým program Chráň sa sám poskytuje svoje služby. Rok 2010 je Európskym  rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Nedajme sa zviesť z cesty a miesto boja proti chudobe, nebojujme proti ľuďom, ktorí v tej chudobe žijú. Aj ľudia injekčne užívajúci drogy potrebujú pomoc spoločnosti.

Autorka: Mgr. Soňa Pekarovičová

Zdroje:
European Communities (2008). Joint Report on Social Protection  and Social Inclusion  2008 Social inclusion, pensions, healthcare and long-term care. European Communities: Luxembourg. ISBN  978-92-79-08820-9

Deany, P. (2000). HIV and Injecting Drug Use: A New Challenge to Sustainable Human Development. Dostupné na internete http://www.undp.org/hiv/publications/deany.htm

VAADA (2003).  The Links Between Alcohol and Drug Use and Poverty: VAADA’s Submission to the Senate Inquiry into Poverty. Dostupné na internete http://www.vaada.org.au/resources/items/2005/08/16142-upload-00001.pdf


Pohodená ihla, problém nikoho

Pohodené použité injekčné striekačky sú problémom, ktorý dlhodobo riešime pri svojej práci. Je pre nás samozrejmosťou, že pokiaľ vidíme použitú injekčnú striekačku, tak ju bezpečne  zlikvidujeme a dáme spáliť v spaľovni. Bratislava je veľké mesto a naša aktivita nedokáže problém pohodených injekčných striekačiek úplne ostrániť.

Aj preto sme vytvorili informačný materiál pre všetkých, ktorí chcú problém pohodených injekčných striekačiek riešiť v Bratislave alebo v meste/obci, kde žijú.

Materiál obsahuje informácie o tom:

 • ako sa na Slovensku problém pohodených strieakčiek môže riešiť formálnou cestou
 • aké je riziko prenosu infekcií pri poranení sa pohodenou injekčnou striekačkou
 • čo robiť, ak sa človek rozhodne pohodenú injekčnú striekačku zlikvidovať sám
 • čo robiť pri poranení injekčnou striekačkou

 

Prečítať informačný materiál POHODENÁ INJEKČNÁ STRIEKAčKA

 

Krst knihy TOVAR

pozvanka

Srdečne Vás pozývame na krst knihy TOVAR, ktorú napísala Tatiana Melasová.

Autorka pútavo a autenticky opísala svoje zážitky počas dvanástich rokov,  kedy užívala drogy a poskytovala platené sexuálne služby.

Tatiana je bývala klientka programu Chráň sa sám a momentálne hľadá svoju novú cestu v resocializačnom zariadení v Budmericiach.


Krst knihy sa bude konať v stredu 14.apríla 2010 o 18.hod. v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Bratislava, Rovniankova 3, bus č. 68, 83, 92, 95,

96 (zastávka Romanova)

Moderuje: Rastislav Šenkírik

Hudobný hosť: „Jazz duo“ (Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šramko)

Podrobnosti i informácie o autorke môžete nájsť na tejto adrese: http://www.drogy-sos.sk/tovar

DOBROVOĽNÍCTVO NA KONFERENCII AIDS 2010

1.4.2010 sa spúšťa systém registrácie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre najväčšiu svetovú konferenciu AIDS 2010 vo Viedni (18-23.7.2010).

 

Podmienky: vek nad 18 rokov a schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú mať bezplatný prístup na konferenciu (časový harmonogram konferencie umožní každému/každej sa zúčastniť niekoľkých blokov prezentácií každý deň), nárok jedno bezplatné jedlo denne a dostanú tzv. „Certificate of Appreciation“. Okrem toho získajú aj medzinárodné skúsenosti.

 

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky budú pomáhať koordinovať konferenciu a ďalšie sprievodné akcie programu: budú asistovať pri registrácii a manipulácii s materiálmi, pôsobiť ako sprievodcovia/sprievodkyne počas konferencie, či administratívne posily v rôznych kanceláriách, pomáhať v centrách pre poskytovanie informácii a kontakt s médiami (Speaker and Media Centres) a vykonávať ďalšie dôležité úlohy.

 

Registračný systém sa uzavrie v momente, kedy sa prihlási dostatočný počet záujemcov a záujemkýň. Preto platí „kto prv príde, ten prv melie“. Prihlášky nájdete tu: http://www.aids2010.org/Default.aspx?pageId=196

 

Program CHRÁŇ SA SÁM v roku 2009

Program CHRÁŇ SA SÁM v roku 2009

V roku 2009 vstúpil program Chráň sa sám do 12teho roku svojej existencie. A to aj vďaka Vám: sponzorom, donorom, a súkromným darcom. Ďakujeme.

Tím terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčok v roku 2009

 

Počas roka 2009 sme v teréne stretli 1.354 osôb injekčne užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v pouličnom sex-biznise z toho 837 mužov a 517 žien.

Nadviazali sme 6.469 kontaktov (pod pojmom kontakt

rozumieme každú návštevu/situáciu, pri ktorej dochádza k interakcii medzi klientom

a pracovníkom/čkou programu (tzn. poskytnutie určitej služby, informácie, alebo

poradenstvo - vrátane skupinového.) z toho 3.388 krát s mužmi a 3.081 krát so ženami.

 

Podarilo sa nám vyzbierať 129.043 ks použitých ihiel a

distribuovať 170.055 ks čistých ihiel.

 

 

 


V roku 2009 sa distribuovali 34.764 ks kondómov. Vďaka sponzorskému daru od firmy CAREX sme mohli v mesiaci december 2009 uskutočniť neobmedzený výdaj kondómov pre našich klientov a klientky a tak výrazne prispieť k obmedzeniu šírenia sexuálne prenosných ochorení spojených s nechránených pohlavným stykom. V priebehu mesiaca december 2009 sa nám podarilo distribuovať

21.031 ks.

Nasledujúci graf porovnáva výdaj kondómov v teréne v decembri 2008 ( ktorý je limitovaný 2ks kondómov na osobu) oproti decembru 2009, kedy bol výdaj kondómov neobmedzený.


 

Čo sa v programe CHSS udialo v roku 2009?

 1. Predĺžili sme hodiny pešej terénnej sociálnej práce v mesiaci júl a august 2009.

Počas letných mesiacov júl a august naši terénny sociálny pracovníci a pracovníčky poskytovali služby programu Chráň sa sám na Vajnorskej ulici do 24:00hod (do 22:00hod. je to bežné počas celého roka. Servis a jeho dostupnosť sme sa snažili prispôsobiť potrebám našich klientov a klientiek, ktorí do danej lokality prichádzali počas letných mesiacoch neskôr.

2. V mesiaci jún 2009 sme sa zamerali na poskytovanie testovania na protilátky HIV a syfilisu.

 

V rámci mobilnej terénnej sociálnej práce sa nám podarilo každý pondelok v mesiaci jún 2009 na Slovnaftskej ceste v predĺžených časoch od 11:00 – 16:00 hod. realizovať pravidelné testovania na krvou a pohlavne prenosné ochorenia za účasti zdravotného personálu. Jedná sa o rýchlo testy na protilátky syfilisu a rýchlo testy na protilátky HIV. Testovania na infekčné ochorenia (tak ako všetky služby projektu) sú anonymnou, dobrovoľnou a bezplatnou službou. Súčasťou testovania, ktoré je robené v prísnych hygienických podmienkach, je predtestové a potestové poradenstvo. Výsledok testovania je známy cca za 15 minút. V danom mesiaci sme otestovali 24 ľudí. Celkovo počas roka 2009 sa nám podarilo otestovať - 44 klientov a klientiek.

3. V priebehu letných mesiacov júl a august sme otvorili „Kaviarničku“ na Slovnaftskej ceste.

 

Počas letných mesiacov júl – august 2009 sme pokračovali v tradícií pondelkových predĺžených služieb na ktoré si klienti a klientky zvykli a otvorili sme „KAVIARNIČKU“. Projekt „KAVIARNIČKA“ spočíval vo vytvorení dôvernejšej atmosféry prostredníctvom možnosti posedieť si pod slnečníkmi, oddýchnuť si, občerstviť sa kávou, alebo instantnou polievkou s cieľom poskytnúť pre klientov a klientky intímnejší priestor na konzultácie a poradenstvo.

Veľmi prirodzene začali prebiehať fokusové skupiny na rôzne témy, predovšetkým v oblasti liečby závislostí a bezpečnejšieho sexu. Častou témou konzultácií bola oblasť sociálno-právna. Vytvorená atmosféra spolu s predĺženými hodiny umožňovala konzultovať s klientmi a klientkami možnosti zamestnania sa, často bola využívaná ponúknutá pomoc pri tvorbe životopisu. Veľa sa konzultovali právne/exekučné dopady dlžôb u poisťovní, mobilných operátorov atď. V priebehu tohto obdobia sa nám podarilo nadviazať kontakt s 299 klientmi a klientkami zo všetkých BA obvodov.

 

4. V mesiacoch september – november 2009 sme pilotne rozšírili program Chráň sa sám do MČ Petržalka

Skoro 23 % našich klientov a klientiek pochádza z MČ Petržalka a preto rozhodnutie rozšíriť poskytované služby do tejto mestskej časti - konkrétne do lokality „Modrý dom“ na Čapajevovej ulici 3 bolo prirodzeným reflektovaním potrieb cieľovej skupiny. V danej lokalite sme pôsobili každý štvrtok v týždni od 16:00 – 18:00 hod. Bohužiaľ vzhľadom k problémom s personálnym zabezpečením daných služieb sme museli po dvoch mesiacov našu pôsobnosť a poskytované služby na Modrom dome ukončiť. Počas týchto dvoch mesiacov sme v danej lokalite stretli 34 klientov a 23 klientiek a nadviazali sme s nimi 103 kontaktov.

 

5. Od októbra 2009 sme zvýšili výdaj injekčných striekačiek v teréne.

V Bratislave sa nachádza približne 164 lekárni, avšak len v 29tich je možné si zakúpiť injekčné striekačky. (Údaje vychádzajú z prieskumu nákupu inj. striekačiek v jednotlivých lekárňach počas októbra 2009, ktorý realizoval OZ Odyseus prostredníctvom dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z firiem DELL, IBM a PFIZER ). Hoci sú na území Bratislavy aj ďalšie organizácie (CPLDZ a OZ PRIMA) vďaka ktorým majú injekční užívatelia/ky drog prístup k čistým ihlám, je to stále nedostačujúce množstvo aby pokrylo reálnu spotrebu, pri snahe minimalizovať riziká spojené s inj. užívaním drog – šírenie Hepatitíd B,C a HIV/AIDS. Preto sme od októbra 2009 pristúpili k zvýšenému výdaju injekčných striekačiek distribuovaných na peších a mobilných terénnych sociálnych službách z 5ks na 10ks pre 1 klienta/ku ( tento výdajový kľúč sa týka situácií ak osoba nedonesie, žiadne použité ihly) . Nie je to stále dostačujúce množstvo, ale veríme, že sa touto cestou približujeme k zreálneniu skutočnej spotreby inj. striekačiek ako aj vo väčšej miere prispievame k znižovaniu zdravotných a sociálnych rizík spojených s užívaním drog.

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus