Novinky

Ďakujeme Nadácií VÚB

Vďaka finančnej podpore Nadácie VUB sa nám podarilo v období január 2011 až júl 2011  zrealizovať sériu 4 vzdelávaní určených  pre nás – terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky, v rámci projektu Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb.

Vzdelávania sa týkali špecifických tém s ktorými prichádzame do kontaktu pri výkone terénnej sociálnej práce v nízko-prahovom programe Chráň sa sám:

 • Predávkovanie nelegálnymi drogami - nácvik prvej pomoci
 • HIV/AIDS - nácvik pred testového a po testového poradenstva
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klientom/kou v depresii
 • Poradenský a konzultačný nácvik práce s klietnom/kou v téme smrť a strata


Veríme, že len profesionálne služby pomáhajú ľuďom. Investovaním do kontinuálneho vzdelávania pracovníkov a pracovníčok OZ ODYSEUS sa nám darí túto hodnotu napĺňať.

vzdelávanie o predávkovaní

 

ukážka nalaxonu hydrochloride, ktorý sa používa pri ópiovom predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nácvik 1.pomoci pri predávkovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoznámenie sa s resuscitačnou rúškou

Diskusia o ukončení vojny proti drogám sa začala

Vojna proti drogám stála bilióny na daniach, investovala trilióny dolárov do organizovaného zločinu, stála nespočetné množstvo životov a dosiahla nulové výsledky.

Napriek tomu, po desaťročia sa nenašiel nikto, kto by začal oficiálnu diskusiu o skončení vojny proti drogám.  V oficiálnych kruhoch je „taboo“ hovoriť o regulácii drog alebo dekriminalizácii – niektorí dokonca strácajú svoju prácu, ak tak robia.
Skupina bývalých prezidentov (napr. Ernesto Zedillo – bývalý prezident Mexika, Kofi Annan – bývalý generálny sekretár Spojených národov a pod.) sformovali  Globálnu komisiu o drogách, aby otvorene a bez okolkov hovorili o reforme. Stretli sa s jedným problémom – politici nechceli do diskusie vstupovať, pretože tvrdili, že na ňu nie je dostatočná podpora verejnosti.
Organizácia Avaaz preto zrealizovala kampaň 72 hodín, aby dokázala, že politici sa mýlili. A výsledok?

 • Viac ako 600 000 ľudí sa podpísalo pod ukončenie vojny proti drogám
 • Globálna komisia a bilionár Richard Branson zvolali tlačovú konferenciu, kde prezentovali výsledky kampane a svoje návrhy na reformu

................a odpoveď bola neuveriteľná!

V svetových médiách bolo uverejnených viac ako 2000 článkov (AP, IPS, The Guardian),  prakticky každý článok bol pozitívny.

Zástupcovia Globálnej komisie a organizácie Avaaz sa stretli so sekretárom Spojených národov Ban Ki-moon. Za 30 minút diskusie, boli prezentované výsledky kampane, ktoré jasne ukazujú, že verejnosť si praje skončiť vojnu proti drogám. Ban sa rozhodol urobiť dôležitý krok – zriadiť novú jednotku zameranú na rozvoj celkového prístupu k drogám a organizovanému zločinu. Práve tento krok je dôležitý k tomu, aby sa vojna proti drogám skončila a aby sa začali hľadať nové riešenia na drogovú problematiku.
Skutočná a tak veľmi  potrebná diskusia sa konečne začala...

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do kampane 72 hodín zapojili.

Zdroje:
http://www.avaaz.org/en/end_the_war_on_drugs/?fpla
http://www.globalcommissionondrugs.org/Commission

Workshopy v teréne

OZ Odyseus, program Chráň sa sám

Spolu so slnečným počasím sme sa rozhodli posilniť konzultácie o prevencii predávkovania realizáciou workshopov. Ľudia injekčne užívajúci drogy majú možnosť zúčastniť sa priamo v teréne workshopu spojeného s nácvikom umelého dýchania a masáže srdca.

Inšpirované sme boli príručkou Overdose Prevention and Response a Guide for People who Use Drugs and Harm Reduction Staff in Eastern Europe and Central Asia a stretnutiami s našim priateľom Mattom Curtisom.

Klienti a klientky si môžu vybrať z dvoch verzií workshopov

 • kratší 5 a viac minútový – pri ňom sa stručne počas rozhovoru prejdeme témy akými sú – čo je predávkovanie, ako rozoznať predávkovanie na heroíne a pervitíne, prevencia predávkovania a ako poskytnúť pomoc
 • dlhší 15 a viac minútový – ten ponúka možnosť diskutovať aj o osobných skúsenostiach (napr.: pichanie slaného roztoku, strach z volania záchranky, starostlivosť o človeka, ktorému bol pichnutý naloxone hydrochlorid).

Úspech slávi nácvik umelého dýchania a masáže srdca. Veľa ľudí zistí  aké je to v skutočnosti namáhavé. Zároveň si na „panákovi“ môžu vyskúšať silu a miesto, kde tlačiť. Prekonávajú strach, aby pri záchrane neublížili.

Najväčšou odmenou pre všetkých je vedomie, že venovali svoj čas k zlepšeniu svojich zručností pri záchrane života. My však radi poskytneme odmenu aj naviac. Preto

 • tí, ktorí sa zúčastnili 5 a viac minútového workshopu získali balíček s 10.-timi ihlami + materiál, čo znižuje riziká
 • tí, ktorí sa zúčastnili 15 a viac minútového workshopu získali balíček s 30,-timi ihlami + materiál, čo znižuje riziká v super taštičke, ktorá sa teší veľkej obľube

Odmenou pre nás, ktoré sme pripravovali tento projekt je, že sa workshop stretol s ocenením. Doteraz všetci zúčastnení/é si vybrali 15 a viac minútovú verziu workshopu. Povzbudilo nás to a tešíme sa na ďalšie workshopy v teréne.

skúšanie záklonu hlavy

takýto je na nás pohľad z diaľky (my sme tie pod dáždnikom :)

hľadanie správneho miesta na umelom Janíčkovi

odovzdávanie certifikátu a sladká odmena je už v ruke :)

Projekt je možné realizovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis.

Ďakujeme ProBenefit s.r.o - pracovná zdravotná služba za darovanie resuscitačného modelu.

! NOVINKY V PROJEKTE ! CHCEM BYŤ INFORMOVANÝ/Á A VZDELANÝ/Á.

Vďaka finančnej podpore z prostriedkov:

Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda a dobrovoľníkov z firmy DELL

 

 

 

 

 

 

sme zorganizovali cyklus 3 kurzov v počítačových zručnostiach pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v pouličnom sex-biznise.

Kurzy boli zamerané na užívateľské základy pri práci s Windows a Internetom. Jednalo sa o interaktívnu formu vzdelávania, kedy si účastníci a účastníčky priamo skúšali vysvetľovanú teóriu v praxi pri pridelenom počítači za aktívnej podpory lektorov z firmy DELL. Trojdielny cyklus kurzov bol zavŕšený odovzdávaním certifikátov. Cieľom kurzov bolo sprístupniť/obnoviť vedomosti a informácie z oblasti počítačových zručností a zvýšiť tak šance ľudí, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise na trhu práce.

 

 

 

 

Áno, pre život

je názov projektu, ktorý sa zameriava na prevenciu smrteľného predávkovania medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy.

8. februára sa konalo vzdelávanie pre terénnych sociálnych pracovníkov a terénne sociálne pracovníčky. Pozvanie dostali aj ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy a na našu veľkú radosť toto pozvanie traja prijali. Pre niektorých to bola jediná možnosť  v živote nacvičiť si prvú pomoc. Navzájom sme si pomohli. Ľudia injekčne užívajúci drogy nám opísali ako to vyzerá, keď sa niekto predávkuje. Renáta (32 rokov) už bola pri 5-tich predávkovaniach a našťastie všetkým piatim ľuďom zachránila život. Porovnávali sme si naše vedomosti so skúsenosťami ľudí injekčne užívajúcimi drogy. Bolo to úžasné.

Martin (52 rokov) užíva heroín príležitostne. Má syna, ktorý "je v drogách po uši." Martin s nami ostal celý deň. Chcel vedieť ako zareagovať a ako spoznať predávkovanie, aby vedel pomôcť synovi. Tam, kde býva, prichádzajú sanitky k predávkovaniam často.

Bol to úžasný deň, ktorý nás naštartoval  do ďalšej práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

skúšanie si stabilizovanej polohy

 

 

 

 

 

 

predávkovanie na záchode (modelová hra :)

 

zoznámenie sa s resuscitačnou rúškou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoznámenie sa s Naloxonom cez filmy napr.: Take Home Naloxone (aj so slovenskými titulkami, nastavíte ich cez CC)

 

Projekt "Áno, pre život"  sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Západoslovenská energetika v Nadácii Pontis.

Vzdelávanie podporila Nadácia VÚB.

Ďakujeme Slovenskému červenému krížu v Bratislave za zapožičanie resuscitačného modelu.

Farby v uliciach

12. apríla sme zafarbili ulice Starého mesta v Bratislave s cieľom upozorniť na potrebu riešiť prevenciu HIV a žltačky typu C.

HIV a žltačka sa šíria ľahšie ako si myslíte.

Takto to vyzeralo

reportáž zo dňa na STV Hlavné správy  (cca od 21. minuty) a TV JOJ správy o 17:00 (cca od 11 minúty)

Krátke video (vyrobila firma JANDL)

Prečo upozorňujeme na HIV?

 • Na Slovensku oficiálne žije 343 ľudí žijúcich s HIV, neoficiálne to môže byť viac ako 3000.
 • Každoročne na Slovensku pribúda viac nových infekcií HIV.
 • Ľudia nechodia pravidelne na testy na protilátky HIV
 • Ľudia väčšinou nepoužívajú kondóm pri sexe
 • Na to, aby vznikla epidémia HIV medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy stačí 1 rok.
 • Keď prepukne epidémia medzi nimi, nedá sa už zastaviť. HIV sa šíri ďalej medzi nás všetkých.

Prečo upozorňujeme na žltačku typu C?

 • Každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije s vírusom žltačky C
 • Títo ľudia nemajú prístup k sterilným injekčným striekačkám a tak sa žltačka šíri ďalej
 • Mnohí z nich sa už liečia a ešte viacerí sa začnú liečiť neskôr
 • Keď podporím prevenciu, ušetrím peniaze a zachránim život

Prečo nás podporiť?

 • Prevencia je vždy neporovnateľne lacnejšia ako liečba
 • Neposkytnúť liečbu HIV a žltačky, je z etického hľadiska nemožné. Chceme či nechceme, budeme ju musieť zaplatiť.
 • Liečba jedného človeka s chronickou žltačkou typu C stojí  od 700 - 6.000 Eur ročne. Týmto nákladom sa dá zabrániť. OZ ODYSEUS stačí 120 EUR ročne, aby ochránila 1 človeka.

Ako podporiť túto kampaň?

STOP.THINK.NOW.SPEAK

Doggy style, ass to mounth, cum shot, felching, .... a iné

A BED OF ROSES IS MUCH  MORE PAINFULL THAN ROMANTIC 

Ask my about my horrible secret

Život je pestrý, ak chceš

este viac farebnych verzií v e-shope. klikni na tricko! V hornej lište e-shopu - motívy - sú lepšie viditeľné nápisy.

Kúpou trička podporíte činnosť OZ Odyseus a máte pamiatku :)

Ako využijeme peniaze z kampane?

 • Na prevenciu HIV a žltačky medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a pracujúcimi v sex-biznise.
 • Na prevenciu HIV medzi mladými ľuďmi.
 • Na sprístupnenie testovania HIV pre ľudí injekčne užívajúcich drogy a pracujúcich v sex-biznise
 • Na prevádzkovanie stránky www.hiv-aids.sk spojenú s on-line poradňou.
 • Na racionálnu prevenciu, ktorá šetrí peniaze do budúcnosti.

Ďakujeme agentúre JANDL za vytvorenie kampane,  MČ Bratislava - Staré mesto za povolenie vykonať kampaň v uliciach a Shirtinatoru za e-shop na podporu činnosti OZ Odyseus.

 

 

Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á

 

Potreba projektu „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ vychádza zo zvýšeného záujmu klientov o vzdelávanie v oblasti komunikačných a informačných technológií, prostredníctvom jednoduchého užívania počítača – Microsoft Word : písanie životopisov, motivačných listov alebo orientovanie sa na internete, browsovanie, hľadanie pracovných ponúk atď.

Doteraz sme túto potrebu klientov riešili formou odkazov, buď na pracovné pozície, ktoré terénny sociálny pracovník/ka (TSP) vyhľadá pre konkrétneho klienta mimo terén, čiže v kancelárií, alebo zo súhlasom klienta (keďže servis CHSS je anonymný) zozbiera potrebné údaje na napísanie životopisu, alebo na vyplnenie formuláru na sociálnu ubytovňu atď. a po ich vyplnení/ napísaní sa formou odkazu dostanú späť ku klientovi, čo je veľa krát spojené s časovým sklzom, neaktuálnosťou ako aj možnosťou klienta/ky plnohodnotne na tvorbe životopisu, alebo motivačného listu atď participovať.

Projekt „Chcem byť informovaný/á a vzdelaný/á“ má 3 základné ambície:

1. Zabezpečenie internetu spolu s notebookom na mobilných službách. To umožní promtne reagovať na potreby klientov za ich aktívnej participácie v oblastiach:

 • Orientácia na trhu práce: browsovanie prac. portálov, inzerátov, brigádnických ponúk
 • Zvýšenie sociálnych zručností: písanie životopisu, motivačných listov, on-line žiadostí atď.
 • Naučiť sa pracovať s internetom: vytvorenie e-mail. adresy, vyhľadávanie informácie atď.
 • Zvýšenie vzdelanosti a informovanosti v odborných témach v súvislosti s užívaním drog, sex-biznisom atď.

2. Zvýšenie vzdelanosti/gramotnosti klientov v oblasti informačných technológií zorganizovaním akreditovaného/certifikovaného kurzu pre prácu s počítačom v priestoroch OZ ODYSEUS pod vedením profesionálneho lektora/ky na danú tému. Konkrétny výstup zo vzdelávania formou certifikátu by klientom rozšíril možnosti na trhu práce a umožnil tak ľahší návrat do spoločnosti.

3. Sprostredkovanie informácií z oblasti základnej finančnej gramotnosti prostredníctvom ktorých tak môžeme pomôcť vyhnúť sa najviac častým a cyklickým problémovým situáciám našich klientov a klientiek ako sú neschopnosť splácania pôžičiek, ktorá ide ruka v ruke so zadlžením, exekúciami a nedostatočnou orientáciou v oblasti vedenia vlastných financií.

Veríme, že sprístupnenie zrozumiteľných informácií z oblasti finančného vzdelávania, osvojenie si vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti pomôže lepšie hospodáriť s financiami s ohľadom na meniace sa životné situácie čo povedie k správnym rozhodnutiam v budúcnosti.


Projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore z prostriedkov Nadačného fondu Slovak Telekom pri Nadácií Intenda.

Nákup v crazy shope

Program SEX/DROGY

spracoval dostupné informácie o produktoch, ktoré sa predávali v Crazy shopoch.

Cieľom je informovať ľudí, ktorí experimentujú s týmito produktami, o ich účinkoch, rizikách a o spôsoboch ako sa týmto rizikám vyhnúť (pokiaľ je to možne).

Naše poďakovanie patrí Národnému monitorovaciemu centru SR za poskytnutie zloženia týchto produktov.

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o tom, že sa v týchto produktoch nachádzajú 3 skupiny látok:

 • syntetické kanabinoidy
 • stimulanty
 • empaktogény (látky , ktoré ovplyvňujú empatiu)

Podrobnejšie informácie o produktoch nájdete po kliknutí na odkaz

Máte komentare, informácie alebo skúsenosti s týmito produktami? Podeľte sa s nami o ne. Dajte vediet Soni ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ). Vaše informácie a odporúčania môžeme využiť pri aktualizácii.

vianočné občerstvenie

Počas vianočných sviatkov sme mohli vďaka finančnému daru od spoločnosti TRANSPETROL a.s. poskytnúť klientom a klientkám programu Chráň sa sám občersvenie priamo v teréne.

Počas studených decembrových dní sme počas terénnej sociálnej práce rozdávali

 • horúcu kávu a čaj
 • makovník, orechovník či tvarohovník
 • polievku

Všetci to priajli s radosťou. Bolo to spríjemnenie studených služieb počas, ktorých poskytujeme klientom a klientkám poradenstvo.

"To je milé, že si niekto aj na nás spomenul", povedal Jozef, ktorý dlhodobo užíva drogy a žije na ulici. "Ďakujem, je to super zohriať sa v zime pri niečom teplom", usmieva sa Veronika.

Sme radi, že aspoň takto sme mohli osladiť spoločný čas strávený s klientami a klientmi.

Ďakujeme.

 

Saturday the 16th. Copyright © 2012 OZ Odyseus