Novinky

Program SEX/DROGY ukončil letnú sezónu

Od júla 2013 sme začali s realizáciou projektu TABU TÉMY OTVORENE. Počas letných mesiacov sme navštívili až 3 akcie pre mládež, na ktorých poskytli až 1878 konzultácií na tému sex a drogy. Ďakujem všetkým pracovníkom/čkám, dobrovoľníkom/čkám a mladým ľuďom, ktorí sa pri nás pristavili. Projekt TABU TÉMY OTVORENE bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

Výročná správa za rok 2012

Prečítajte si výročnú správu OZ Odyseus za rok 2012:

http://www.odyseus.org/files/vyrocna_sprava_2012.pdf

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – patrí všetkým ženám, aj tým čo pracujú v sex-biznise!

MDŽ  je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Už veľa rokov je  8. marec oslavovaný aj na Slovensku. OZ Odyseus sa prostredníctvom programu Červený dáždnik v Bratislave venuje ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise.

,,Dnešný deň chceme poukázať na to, že aj naše klientky sú dcéry, sestry, matky, manželky. Jedným slovom – ženy. Chceme, aby ich práca bola rešpektovaná a aby boli dodržiavané ich ľudské práva. Jednoznačne treba eliminovať násilie, ktoré je na týchto ženách často páchané.“ hovorí Sandra Pódová z OZ Odyseus a dodáva, že počas minulého roka mapovali v Bratislave násilie a porušovanie ľudských práv žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Stáva sa, že aj keď práca v sex-biznise nie je zákonne na Slovensku upravená a teda nie je zakázaná, správanie polície je niekedy neprimerané.

,,Žiaľ, naše dotazníky, tak ako aj skúsenosti z výkonu terénnej sociálnej práce ukázali, že ženy pracujúce v sex-biznise majú skúsenosti s násilím a s porušovaním svojich práv.“ pokračuje Pódová.

Násilie býva často psychické i fyzické, netreba zabúdať na agresívnych zákazníkov i diskrimináciu zo strany úradov. Podľa údajov OZ Odyseus sa až dvakrát vyskytlo, že  ženy pracujúce v sex-biznise ich agresívni zákazníci úmyselne zrazili autom, následkom čoho museli byť hospitalizované.  Zároveň väčšina prípadov násilia alebo porušenia práv nebola riešená podaním trestného oznámenia, nakoľko opýtané ženy veria, že podanie trestného oznámenia by nemalo zmysel a polícia by im nepomohla.

,,Nikto by nemal byť trestaný za to, že si slobodne vyberie svoje povolanie.“ dodala Pódová.

OZ ODYSEUS má tlačiareň vďaka TNT

Koncom roka 2012 nám spoločnosť TNT EXPRESS WORLDWIDE spol. s r. o. darovala skvelú tlačiareň HP Color LaserJet. Naša predchádzajúca tlačiareň už po rokoch používania nezvládala množstvo administratívne práce, ktoré súvisí s činnosťou Odysea.

 Vďaka funkčnej tlačiarni sme už zvládli administratívne náročné vyúčtovanie vyše 12 projektov, pravidelnú písomnú komunikáciu s inštitúciami a úradmi, pracuje sa nám jednoduchšie a navyše môžeme pokračovať v aktualizácii brožúriek pre klientov a klientky programu Chráň sa sám. Vďaka týmto brožúrkam majú informácie o tom, kde nájdu dostupné bývanie, lekárov, psychologičku alebo ako si môžu vybaviť doklady.

Aj v ich mene TNT EXPRESS veľmi pekne ĎAKUJEME!


Aj vďaka týmto sociálnym pracovníčkam sa naši klienti  a klientky lepšie zorientujú v sociálnom systéme či zákonoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe

Predstavujeme Vám publikáciu, ktorá je výstupom projektu  "Mapovaním k lepšiemu poznaniu", ktorý finančne podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v rámci programu finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013.

V roku 2009 program SEX/DROGY realizoval výskum o sexuálnom správaní mladých ľudí. Výskumu sa zúčastnilo 1051 mladých ľudí. Najvýznamnejšie zistenia sú zachytené v publikácii Všetko, čo sa (ne)hovorí o sexe.

Konferencia Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny

 

Pri príležitosti ukončenia medzinárodného projektu Imp. Ac.T. si Vás OZ Odyseus dovoľuje pozvať na konferenciu

Zlepšenie prístupu k testovaniu HIV a TBC pre marginalizované skupiny

ktorá sa uskutoční 16.10.2012 v Primaciálnom paláci (Primaciálne námestie 3) v Bratislave.

konferencia sa koná pod záštitou

Podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Gabrielly Németh,

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

a

Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Cieľom konferencie je

 • podeliť sa na základe dlhoročných skúseností o poznatky z problematiky nízkoprahového testovania a zabezpečenia dostupnosti následnej starostlivosti pre klietnov/tky, ktoré využili službu testovania
 • predstavenie medzinárodne overenej metodiky testovania marginalizovaných skupín v nízkoprahových službách.

 

Na konferencii máte okrem iného možnosť:

 • zúčastniť sa prednášky Význam nízkoprahového testovania a dostupnosti liečby pre marginalizované skupiny. Prednášajucou bude MSc. Dagmar Hedrich, vedúca sektoru Health and social responses – EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti) , ktorá pracovala v Nemecku, Francúzsku a Portugalsku v problematike drog. Okrem iného sa podieľala na dlhodobom výskume ohľadom liečby závislosti na heroíne; na plánovaní  a koordinovaní drogových služieb a od roku 1991 v problematike spolupráce vládnej krajín EÚ v problematike drog. V roku EMCDDA začala pracovať v roku 2001. Je to jedinečná príležitosť vypočuť si túto uznávanú odborníčku na Slovensku.
 • dozvedieť sa výsledky štúdie HIV a TBC testovanie marginalizovaných skupín v Bratislave.
 • získať tréningový manuál testovania HIV/TBC, ktorý pomôže aplikovať do praxe testovanie prostredníctvom tzv. rýchlotestov na protilátky HIV, HCV, syfilis a pod. v nízkoprahových podmienkach pre cieľové skupiny akými sú napr.: ľudia žijúci bez domova, sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, mladí ľudia a pod.

Predbežný program

9:00 – 10:00 Registrácia účastníkov/čok

10:00 – 11:30 Otvorenie konferencie
Príhovor
PhDr. Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja

HIV a TBC vo svete a na Slovensku
MUDr. Darina Sedláková, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku

Skúsenosti s testovaním v Centre pre liečbu drogových závislostií v Bratislave
MUDr. Ľubomír Okruhlica, Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava a hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí

Význam nízkoprahového testovania a dostupnosti liečby pre marginalizované skupiny
Dagmar Hedrich, vedúca sekcie Health and social responces, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

11:30 – 12:00 Prestávka

12:00 – 13:30 Nízkoprahové testovanie pre marginalizované skupiny v slovenských podmienkach

Diagnostika infekcie HIV
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

Prezentácia metodiky testovania v nízkoprahových službách vrámci projektu Imp.Ac.T.
Bc. Lucia Šalátová, DiS art, OZ Odyseus

Predstavenie metodiky nízkoprahového pred a potestového poradenstva HIV a TBC
Miroslava Žilinská, MA, OZ Odyseus

Výsledky štúdie HIV a TBC testovanie marginalizovaných skupín v Bratislave
PhDr. Katarína Jirešová, OZ Odyseus

13:30– 14.30 Obedová prestávka

14:30-15:30 Keď sa stigma násobí
Čo znamená potvrdenie HIV infekcie?
Bc. et Bc. Iveta Chovancová, OZ Odyseus

Diskriminácia ľudí žijúcich s HIV v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
Mgr. Dominika Goghová, OZ Odyseus

15:30- 16:00 Prestávka

16:00 - 17:00 Záver konferencie
Odporúčania do praxe
Záverečné slová
premiéra filmu Hungarian Civil Liberties Union: "Z vrcholov hôr: Čo sa svet môže naučiť zo zmien drogovej politiky vo Švajčiarsku"

Informácie o konferencii:

 • Vyplnenú návratku zasielajte do 1.10.2012 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Vzhľadom na limitovaný počet účastníckych miest si organizátor vyhradzuje právo na výber účastníkov a účastníčok.
 • Účasť na konferencii je bezplatná.
 • Studený obed formou chlebíčkov hradí organizátor konferencie.
 • Náklady na ubytovanie a cestovné si hradia účastníčky a účastníci z vlastných zdrojov.
 • Konferenčný jazyk slovenčina a angličtina. Tlmočenie bude zabezpečené organizátorom.
 • Kontaktnou osobou konferencie je PhDr. Katarína Jirešová ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , 0903 786 706)
 • Zo železničnej stanice sa na miesto konferencie dostanete autobusom č. 93 (vystúpiť treba na zastávke Zochova ul.) Ďalej môžete ísť pešo, ak prejdete podchodom na druhú stranu cez Kapucínsku ulicu - Klariskú ulicu - na Hlavné námestie - Primaciálne námestie.   
 • Z autobusovej stanice sa na miesto konferncie dostanete trolejbusmi č. 205,202 (cesta trvá 3 min). Ďalej môžete ísť pešo po Dunajskej ulici (smerom k TESCU) - na nám. SNP (k Tržnici) - cez Klobúčnicku ul - Primaciálne námestie.

 

Projekt Imp.Ac.T. je kofinancovaný Európskou komisiou vrámci programu zdravia 2008-2013. 

Ďalšími finančnými partnermi projektu sú:

 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Program Dobrá krajina Nadácie Pontis
 • doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

 

Konferenciu podporili:

 • Magistrát hlavného mesta SR - Bratislava  významnou zľavou pri nájme priestorov v Primaciálnom paláci v Bratislave.
 • spoločnosť Reckitt Benckiser Pharmaceuticals prostredníctvom vzdelávacieho programu. Spoločnosť žiadnym spôsobom nezasahovala do obsahu materiálov.
 • firma Shirtinator

 

 

Testovanie na protilátky HCV v teréne

Vďaka realizovaniu projektu "STOP HCV" sme mohli v roku 2012 rozšíriť služby pre klientov a klientky programu Chráň sa sám o službu testovania na protilátky HCV. Naposledy sme túto možnosť mali v roku 2002.

Testovanie je klientom a klientkám dostupné od mája 2012 a stretlo sa so záujmom. Ľudia injekčne užívajúci drogy patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Oficiálne až 50 percent ľudí injekčne užívajúcich drogy žije s hepatitídou typu C. Druhou zraniteľnou skupinou (i keď v nižšej miere) sú ľudia, ktorí šnupú nelegálne drogy a zdieľajú pomôcky na šnupanie. Aj pre nich je služba testovania prístupná. Informácie o realizácii projektu a o prevencii HCV sa môžu dozvedieť na stránke www.drogy.org. Stránka je určená ľuďom, ktorí užívajú heroín a pervitín.

 

V prípravnej fáze projektu sa dialo viacero vecí.

 • Terénni sociálni pracovníci a pracovníčky boli vyškolení na poskytovanie pretestového a potestového poradenstva. Cieľom bolo, aby všetci pracovníci a pracovníčky dosiahli zručnosť poradenstva. Zvlášť citlivou témou je oznámenie o reaktívnom výsledku. Klient či klientka často bezprostredne po oznámení reaktívneho výsledku nie sú v návale emócií prijať množstvo informácií. Aj preto musia byť pracovníci a pracovníčky pripravení zvládať emočné situácie a otázky klientov a klientiek kedykoľvek po absolvovaní testu.
   
 • Zabezpečenie následnej zdravotníckej starostlivosti po odovzdaní reaktívneho výsledku. V prvom rade je nutné zabezpečiť pretestovanie výsledku. reaktívny výsledok rýchlotestu ešte neznamená pozitivitu na HCV infekciu. Je nutné toto vyšetrenie potvrdiť laboratórnym vyšetrením zo žilovej krvi. Ľudia injekčne užívajúci drogy z mnohých dôvodov nenavštevujú existujúce zdravotnícke zariadenia. Dôvodom je, že majú skúsenosť, že bez karty poistenca nie sú ošetrení, nedokážu po prebdenej noci prísť v skorých ranných hodinách na odber krvi alebo sa stretli s predsudkami zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok. O to viac sa tešíme zo skutočnosti, že môžeme priamo v teréne odobrať vzorku krvi, ktorú odvážame na laboratória HPL sro., kde na náklady OZ Odyseus prebieha pretestovanie výsledku. Takýto spôsob minimálne zaťažuje klientov a klientky. Vďaka spolupráci Národným centrom pre manažment a liečbu chronických hepatitíd a ochote Prof. MUDr. Jozefa Holomáňa, CSc. je zabezpečená ďalšia zdravotnícka starostlivosť aj o klientov, ktorým sa reaktivita testu potvrdí.
   

V máji sme mohli, po začiatočných problémoch s dodaním testov na protilátky HCV, začať s testovaním. Mali sme všetko pripravené a vydali sme nový edukačný materiál o hepatitíde typu C. Testovanie prebieha v špeciálne upravenom automobile. Testovanie je anonymné a prebieha v denných, večerných i v nočných hodinách. Na odber nie je potrebná žilová krv. Pri testovaní ľudí injekčne užívajúcich drogy je to výhoda. Mnoho z nich má v dôsledku zničených žíl problém s jej odobratím. Na test stačí odobrať pár kvapiek krvi z prstu. Výsledok testu je dostupný do 30 minút, takže klient/klientka sa hneď dozvedá o výsledku.

K júnu 2012 službu testovania na protilátky HCV využilo 33 ľudí injekčne užívajúcich drogy (20 mužov a 13 žien). V desiatich prípadoch sme mohli potvrdiť negatívny výsledok.

Teší nás, že môžeme takto rozšíriť svoje služby. Ďakujeme Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky, ktorý spravuje Nadácia Pontis za finančnú podporu a možnosť realizácie projektu.

obr.: testovanie za pomoci rýchlotestov

V prípade akýhkoľvek otázok, kontaktujte Mgr. Soňu Pekarovičovú ( Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. )

 

28.7 - Svetový deň hepatitídy

28. júl je Svetový deň hepatitídy (World Hepatitis Day). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetová Aliancia Hepatitídy si každoročne pripomínajú tento deň. Tu si môžete pozrieť oficiálnu stránku. Keďže približne každý druhý človek injekčne užívajúci drogy na Slovensku žije s HCV, tak aj pre OZ Odyseus je tento deň významný.

 • Vo svete žije okolo 200 miliónov ľudí ((2,2–3,0% populácie) s hepatitídou typu C. HCV infekcia sa vďaka tomu radí medzi vírusové pandémie.
 •  Na Slovensku sa HCV týka 0,2 – 0,5% všeobecnej populácie.
 • Najviac zraniteľnou skupinou sú ľudia injekčne užívajúci drogy (na Slovensku sa odhaduje 50% výskyt HCV.
 • Na porovnanie v Českej republike je to o polovicu menej - okolo 25% ľudí injekčne užívajúcich drogy tam žije s HCV. Môžeme povedať, že je to vďaka tomu, že v ČR je viacej harm reduction programov a väčšia prístupnosť k substitučnej liečbe. Aj vďaka tomu sa opatrenia v ČR stali príkladom dobrej praxe aj pre ostatné krajiny. Viac si môžete v angličtine prečítať tu - Czech Republic Exemplifies Smart and Humane Drug Policy.

Nedávne štúdie vykazujú veľký výskyt HCV v Európe medzi mladými ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy do veku 25 rokov a tými, ktorí injekčne užívajú drogy menej než dva roky. To znamená, že mnohí ľudia injekčne užívajúci drogy sa infikujú počas prvých 2 rokov svojho injekčného užívania. Preto je veľmi krátky časový úsek na začatie účinných preventívnych opatrení. OZ Odyseus prevádzkuje portál www.drogy.org, kde sú prevenčné informácie  a informácie o testovaní pre ľudí užívajúcich drogy. To je náš príspevok k prevencii HCV medzi mladými ľuďmi.

Tento rok môžeme s radosťou oznámiť, že sa nám po viac ako 3. rokoch podarilo vrátiť do terénu nízkoprahové testovanie na protilátky HCV. Testovanie sa deje ako súčasť programu Chráň sa sám. Je to možné vďaka realizácii projektu „Stop HCV“, ktorý finančne podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis v hodnote 5000€.

O túto službu je záujem. Od mája po polovicu júla využilo túto službu viac ako 45 ľudí. Väčšina z nich nie je v kontakte zo zdravotníckymi zariadeniami, nemá preukaz poistenca a má dlžobu v zdravotnej poisťovni. Vďaka projektu môžu spoznať svoj zdravotný stav. Podľa oficiálnych výsledkov na Slovensku každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije s vírusom hepatitídy typu C. Pracovníčky OZ Odyseus mohli zatiaľ 17.-tim ľuďom potvrdiť, že test infekciu HCV  nepotvrdil.

Testovanie prebieha v špeciálne upravenom automobile priamo počas výmeny injekčných striekačiek.  Na testovanie sa využívajú rýchlotesty, pri ktorých stačí odobrať pár kvapiek krvi z prsta. To je výhodou, v prípade ak majú ľudia injekčne užívajúci drogy veľmi zničené žily a nemôžu odovzdať žilovú krv. Výsledok testu je k dispozícii maximálne do 30 minút. Test vie spoľahlivo určiť negatívny výsledok žltačky typu C. V prípade reaktívneho výsledku je zabezpečené pretestovanie vzorky a následná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach.

 

Ponuka práce a dobrovoľníctva

 

OZ ODYSEUS

hľadá terénnych sociálnych pracovníkov/čok a dobrovoľníkov do dvoch programov:

 • CHRÁŇ SA SÁM venujúci sa injekčným užívateľom drog a/alebo osobám pracujúcich v pouličnom sex-biznise
 • SEX/DROGY venujúci sa mladým ľuďom experimentujúcimi s drogami v prostredí letných festivalov, koncertov a nočných klubov

Požiadavky:

 • VŠ vzdelanie v humanitnom odbore (príp. študent/ka)
 • Základná orientácia v oblasti drog a problematike sex-biznisu
 • Schopnosť pracovať v kolektíve
 • Absolvovanie základného výcviku, ktorý zabezpečíme v témach: harm-reduction, drogy, bezpečnejší sex
 • Vodičský preukaz typu B (aktívny vodič/ka)

 

Ponúkame:

 • Flexibilná pracovná doba (vhodná pre študenta/ku) – max 70hod/mesiac – 3 Eur/hodina ( Program Chráň sa sám)
 • Dobrovoľnícka práca hlavne počas letných festivaloch, alebo v nočných hodinách v tanečných kluboch ( Program SEX/DROGY)
 • Možnosť použitia auta na služobné i súkromné účely
 • Prácu v mladom dynamickom kolektíve
 • Osobný i profesný rozvoj

 

V pripade záujmu pošlite životopis spolu s krátkym motivačným listom najneskôr do 29.2.2012 na:

 

Kontaktné údaje:

Mgr. Zuzana Bugošová, 0903 786 708, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , www.odyseus.org

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus