Novinky

Testovanie ohrozených komunít v teréne

Aj v roku 2015 pokračujeme v službe nízkoprahového testovania na HIV pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise. Záleží nám na tom, aby mali možnosť poznať svoj zdravotný stav. Najmä v prípadoch, keď sa ocitli v rizikovej situácii a žijú v neistote je pre nich poznanie výsledku často veľmi dôležité. Včasné zachytenie vírusu umožňuje, aby mohol človek s HIV účinnejšie chrániť zdravie seba aj svojich blízkych a začať včas liečbu. Podporu na tento projekt poskytla prostredníctvom grantu spoločnosť Gilead Sciences, s.r.o. Ďakujeme!

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta v OZ Odyseus:

Prosíme záujemcov/kyne, aby posielali svoje životopisy spolu s motivačným listom (so zameraním na skúsenosti v oblasti koordinácie a v práci s ohrozenými komunitami) na dole uvedenú adresu e-mailom čím skôr, najneskôr však do 19.2.2014 Pridajte sa k nám!

1. december: Medzinárodný deň boja proti AIDS

OZ Odyseus pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS zapojilo do Európskeho týždňa testovania na HIV a okrem iného vydalo v spolupráci so SME kvíz o HIV/AIDS. Viete o HIV/AIDS naozaj dosť? Otestujte sa.

17. december: Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise

OZ Odyseus si 17.12. pripomína Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise.

Pri tejto príležitosti sme vydali tlačovú správu o problematike násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise a pripravili informačné letáky pre ženy, pracujúce v pouličnom sex-biznise v Bratislave.

Aktivity sme realizovali v rámci programu Červený dáždnik, ktorý v roku 2013 podporila medzinárodná sieť SWAN a Slovensko-český ženský fond. Ďakujeme.

Cena Nadácie ERSTE

OZ Odyseus opäť získalo ocenenie za svoju prácu. Nadácia ERSTE nám udelila čestnú cenu za projekt sociálnej asistencie Druhá šanca. Štedrá finančná odmena vo výške 16 000 € je vítanou pomocou. Vďaka týmto peniazom budeme môcť naďalej pomáhať zraniteľným skupinám v spoločnosti.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Spolupráca s MČ Petržalka

OZ Odyseus sa pripojilo k projektu zberu injekčných striekačiek MČ Petržalka. Chcem tak prispieť k viacúrovňovému riešeniu pohodených injekčných striekačiek na území MČ Petržalka.

OZ Odyseus pre projekt MČ Petržalka vyškoliko pracovníkov VPS, realizuje vzdelávania pre deti a dobrovoľníci/čky OZ Odyseus pomôžu so zberom injekčných striekačiek.

Našli ste injekčnú striekačku? Nahlásiť ju môžete na zelenej linke Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka 02/ 63 820 158, alebo na miestny úrad na telefónnom čísle 02/ 68 288 770. Pokiaľ sa rozhodnete striekačku sami zlikvidovať, prečítajte si čo robiť v brožúrke Čo robiť s pohodenou ihlou

Ďakujem za podporu projektu časopisu INTOXI – Čítanie je ich dávkou pomoci

Projekt Čítania je ich dávkou pomoci sa zapojil do akcie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Počas jedného dňa, 21.8.2013 sa nám podarilo pre časopis INTOXI vyzbierať až 617,87€. Ďakujeme 

Projekt môžete online podporiť cez portál www.dobrakrajina.sk samozrejme aj naďalej.

Cena Nadácie Orange

OZ Odyseus získalo 1. miesto Ceny Nadácie Orange v kategórií Sociálna inklúzia.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii  Orange za toto pre nás významné ocenenie, ale aj všetkým, ktorí nás počas 15 rokov našej existencie podporovali, ĎAKUJEME.

Finančnú odmenu 10 000€, ktorú sme získali spolu s ocenením využijeme k podpore ľudských práv a kvality života ohrozených komunít.

Projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene

Program Chráň sa sám momentálne realizuje projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene, ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Projekt reflektuje meniacu drogovú scénu v Bratislave a narastajúci trend užívania pervitínu. V rámci projektu sme rozšírili naše služby o distribúciu alobalu na fajčenie, žuvačiek a vydávame novú infoedukačnú brožúrku o pervitíne.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus