Novinky

Cena Nadácie Orange

OZ Odyseus získalo 1. miesto Ceny Nadácie Orange v kategórií Sociálna inklúzia.

Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii  Orange za toto pre nás významné ocenenie, ale aj všetkým, ktorí nás počas 15 rokov našej existencie podporovali, ĎAKUJEME.

Finančnú odmenu 10 000€, ktorú sme získali spolu s ocenením využijeme k podpore ľudských práv a kvality života ohrozených komunít.

Cena Nadácie ERSTE

OZ Odyseus opäť získalo ocenenie za svoju prácu. Nadácia ERSTE nám udelila čestnú cenu za projekt sociálnej asistencie Druhá šanca. Štedrá finančná odmena vo výške 16 000 € je vítanou pomocou. Vďaka týmto peniazom budeme môcť naďalej pomáhať zraniteľným skupinám v spoločnosti.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Ďakujem za podporu projektu časopisu INTOXI – Čítanie je ich dávkou pomoci

Projekt Čítania je ich dávkou pomoci sa zapojil do akcie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu. Počas jedného dňa, 21.8.2013 sa nám podarilo pre časopis INTOXI vyzbierať až 617,87€. Ďakujeme 

Projekt môžete online podporiť cez portál www.dobrakrajina.sk samozrejme aj naďalej.

Projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene

Program Chráň sa sám momentálne realizuje projekt P.I.K.O. O pervitíne informovane, komunitne, otvorene, ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Projekt reflektuje meniacu drogovú scénu v Bratislave a narastajúci trend užívania pervitínu. V rámci projektu sme rozšírili naše služby o distribúciu alobalu na fajčenie, žuvačiek a vydávame novú infoedukačnú brožúrku o pervitíne.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

Výročná správa za rok 2012

Prečítajte si výročnú správu OZ Odyseus za rok 2012:

http://www.odyseus.org/files/vyrocna_sprava_2012.pdf

Program SEX/DROGY ukončil letnú sezónu

Od júla 2013 sme začali s realizáciou projektu TABU TÉMY OTVORENE. Počas letných mesiacov sme navštívili až 3 akcie pre mládež, na ktorých poskytli až 1878 konzultácií na tému sex a drogy. Ďakujem všetkým pracovníkom/čkám, dobrovoľníkom/čkám a mladým ľuďom, ktorí sa pri nás pristavili. Projekt TABU TÉMY OTVORENE bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia pre sociálne zmeny.

Tlačovú správku k projektu si môžete prečítať TU.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN – patrí všetkým ženám, aj tým čo pracujú v sex-biznise!

MDŽ  je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť. Už veľa rokov je  8. marec oslavovaný aj na Slovensku. OZ Odyseus sa prostredníctvom programu Červený dáždnik v Bratislave venuje ženám pracujúcim v pouličnom sex-biznise.

,,Dnešný deň chceme poukázať na to, že aj naše klientky sú dcéry, sestry, matky, manželky. Jedným slovom – ženy. Chceme, aby ich práca bola rešpektovaná a aby boli dodržiavané ich ľudské práva. Jednoznačne treba eliminovať násilie, ktoré je na týchto ženách často páchané.“ hovorí Sandra Pódová z OZ Odyseus a dodáva, že počas minulého roka mapovali v Bratislave násilie a porušovanie ľudských práv žien pracujúcich v pouličnom sex-biznise. Stáva sa, že aj keď práca v sex-biznise nie je zákonne na Slovensku upravená a teda nie je zakázaná, správanie polície je niekedy neprimerané.

,,Žiaľ, naše dotazníky, tak ako aj skúsenosti z výkonu terénnej sociálnej práce ukázali, že ženy pracujúce v sex-biznise majú skúsenosti s násilím a s porušovaním svojich práv.“ pokračuje Pódová.

Násilie býva často psychické i fyzické, netreba zabúdať na agresívnych zákazníkov i diskrimináciu zo strany úradov. Podľa údajov OZ Odyseus sa až dvakrát vyskytlo, že  ženy pracujúce v sex-biznise ich agresívni zákazníci úmyselne zrazili autom, následkom čoho museli byť hospitalizované.  Zároveň väčšina prípadov násilia alebo porušenia práv nebola riešená podaním trestného oznámenia, nakoľko opýtané ženy veria, že podanie trestného oznámenia by nemalo zmysel a polícia by im nepomohla.

,,Nikto by nemal byť trestaný za to, že si slobodne vyberie svoje povolanie.“ dodala Pódová.

Aktuálne pracovné ponuky

OZ Odyseus aktuálne hľadá ľudí na nasledovné pracovné pozície:

 

Pridajte sa do tímu OZ Odyseus a staňte sa súčasťou organizácie s dlhou tradíciou, ktorá poskytuje služby ohrozeným komunitám v spoločnosti.

OZ ODYSEUS má tlačiareň vďaka TNT

Koncom roka 2012 nám spoločnosť TNT EXPRESS WORLDWIDE spol. s r. o. darovala skvelú tlačiareň HP Color LaserJet. Naša predchádzajúca tlačiareň už po rokoch používania nezvládala množstvo administratívne práce, ktoré súvisí s činnosťou Odysea.

 Vďaka funkčnej tlačiarni sme už zvládli administratívne náročné vyúčtovanie vyše 12 projektov, pravidelnú písomnú komunikáciu s inštitúciami a úradmi, pracuje sa nám jednoduchšie a navyše môžeme pokračovať v aktualizácii brožúriek pre klientov a klientky programu Chráň sa sám. Vďaka týmto brožúrkam majú informácie o tom, kde nájdu dostupné bývanie, lekárov, psychologičku alebo ako si môžu vybaviť doklady.

Aj v ich mene TNT EXPRESS veľmi pekne ĎAKUJEME!


Aj vďaka týmto sociálnym pracovníčkam sa naši klienti  a klientky lepšie zorientujú v sociálnom systéme či zákonoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 28th. Copyright © 2012 OZ Odyseus