Financovanie v roku 2005

Vytlačiť

V roku 2005 nás finančne podporili:

 • Protidrogový fond
 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • TRUST pre občiansku spoločnosť Strednej a Východnej Európy
 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Nadácia Intenda
 • Nadácia otvorenej spoločnosti
 • nadácia Mama Cash
 • International Women Club
 • TAMPEP
 • Minority Rights Group
 • Mestský úrad Petržalka
 • Magistrát hlavného mesta SR
 • Miestny úrad MČ Bratislava - Petržalka
 • kníhtlač Gerthofer
 • Isotoxin Industries s.r.o.
 • Lambda Life
 • Pepino
 • IKEA
 • Blue7 s.r.o.

ďakujeme!

Thursday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus