Financovanie v roku 2007

Vytlačiť

Sme vďační za podporu, ktorú nám v roku 2007 prejavili ministerstvo, samospráva, fondy i nadácie. Vďaka ich podpore sme schopní pravidelne poskytovať služby:

Stále väčší a väčší význam pre naše financovanie zohrávajú dary (finančné i nefinančné) firiem, podnikateľov a súkromných osôb.. Bez ich podpory by sme nedokázali poskytovať svoje služby. Vďaka ich podpore môžeme peniaze flexibilne využívať (napr.: na nákup vecí, ktoré potrebujeme a nepredvídali sme to pri písaní projektov) alebo z nich môžeme uhradiť položky, na ktoré žiadne štátne a nadačné zdroje nechcú prispieť.

Menovite chceme za podporu poďakovať:

 • Blue 7 s.r.o. za bezplatnú tlač a dizajn vizitiek a materiálov na konferenciu, ktorú sme organizovali pri príležitosti 10. výročia OZ Odyseus. Táto podpora mala hodnotu cca 100.000,- Sk.
 • Transpetrol a.s. - za poskytnutie finančného daru 65.000,- Sk na zabezpečenie našich služieb
 • EMDS s.r.o.- za darovanie rýchlotestov na protilátky HIV v hodnote cca 4.500 Sk a finančný dar 20.000,- na zabezpečenie Konferencie
 • X-tron s.r.o. - za zľavu pri nákupe PC komponentov, v celkovej hodnote cca 20.000,- Sk
 • YAKsteam - za darovanie búnd a mikín pre terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky programu Chráň sa sám v celkovej hodnote cca 17.500 Sk
 • p. Lukášovi Filovi - za dar 3000Sk/mesačne na zabezpečenie tlače časopisu INTOXI
 • Pomôžme deťom, n.f. - za dar 10.000,- Sk na program Chráň sa sám
 • Eurolab Lambda a.s. - za darovanie rýchlotestov na protilátky HIV v hodnote cca 3.000 Sk a finančný dar 5.000,- na zabezpečenie Konferencie
 • kníhtlač Gerthofer - za tlač materiálov na zabezpečenie Konferencie v hodnote cca 5.000 Sk
 • COFFEA Drinks s.r.o. - za darovanie 42 kg sirupu na zabezpečenie pitného režimu pre klientov/ky
 • VECO-Mont s.r.o. - za poskytnutie viac než 50% zľavy na profi stan na realizáciu infostánku na hudobných festivaloch (program SEX/DROGY)
 • Shirtinator - za darovanie potlače na tričká pre tím programu SEX/DROGY
 • Školex - za darovanie 3 nastaviteľných stoličiek do kancelárie
 • Coca Cola - za darovanie 1500 ks plastových pohárov na zabezpečenie pitného režimu pre klientov/ky
 • p. Borisovi Džurnákovi z ABCprint - za dizajn a tlač vizitiek pre pracovníkov OZ Odyseus
 • Pepsi Cola - za darovanie 1400 ks plastových pohárov na zabezpečenie pitného režimu pre klientov/ky
 • Slovenské Cukrovary a.s. - za darovanie 10 kg cukru na zabezpečenie pitného režimu pre klientov/ky
 • ISOTOXIN Industries - za bezplatný grafický návrh na pohľadnicu
 • všetkým, ktorí nám venovali 2% zo svojich daní

Osobitne ďakujeme firmám Blue 7, kníhtlač Gerthofer, Eurolab Lambda, Shirtinator, Isotoxin, ABC print, a p. Lukášovi Filovi za ich výnimočnú viacročnú podporu a spoluprácu.

Kníhtlač Gerthofer získala vďaka nášmu návrhu Čestné uznanie Via Bona Slovakia za rok 2006 za nezištnú pomoc. Viac TU.

Thursday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus