Financovanie 2012

Vytlačiť

V roku 2012 môžeme realizovať svoje aktivity vďaka

 • Nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá projektom "Druhá šanca" podporil Sociálnu asistenciu v hodnote 11.340€. (v roku 2012 sme mali k dispozícii sumu 10 861,20€). Zmluva bola podpísaná 22.7.2011.
 • Slovensko-českému ženskému fondu (Slovak-Czech Women´s Fund), ktorý projektom "Nie som hračka- mám hodnotu!" podporil program Červený dáždnik v hodnote 2000€. Zmluva bola podpísaná 22.12.2011
 • Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý podporil program Chráň sa sám v hodnote 28 000€. Zmluva bola podpísaná 16.2.2012
 • Kvízom na podporu OZ Odyseus: 2259€
 • Nadačnému fondu Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis, ktorý projektom "Stop HCV" podporil prevenciu HCV a testovanie na protilátky HCV v programe Chráň sa sám v hodnote 5000€. Zmluva bola podpísaná vo februári 2012
 • Nadácií SPP za podporu v rámci programu Opora 2012 vo výške 4900€*
 • podpore Nadácie SPP, ktorá sumou 630€ podporila individuálny plán rozvoja klientky v podobe krytia nákladov na maturitu a PC kurz. Zmluva bola podpísaná 11.4.2012.
 • iSEXshopu za darovanie 200ks kondómov a 70ks lubrikacnyých gélov pre program SEX/DROGY
 • Spoločnosti HMH s.r.o. za darovanie polyfunkčného kopírovacieho stroja
 • Úradu vlády SR, ktorý v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej dotácie Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012 podporil program Chráň sa sám v hodnote 15 300€. zmluva bola podpísaná 16.7.2012.
 • Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR za podporu programu Chráň sa sám v hodnote 15 000€ a za podporu vydávania časopisu INTOXI v hodnote 2000€
 • Prvej stavebnej sporitelni, ktorá podporila projekt Sociálnej asistencie v hodnote 500€. Zmluva bola podpísaná 25.7.2012.
 • Hlavnému mestu SR Bratislava, ktorý z rozpočtovej kapitoly podporil v hodnote 250€ nákup prevenčného materiálu pre program SEX/DROGY. Zmluva bola podpísaná 9.8.2012.
 • individuálnym darcom

ĎAKUJEME !

Pomôcť nám môžete aj zúčastnením sa Kvízu na podporu OZ Odyseus (viac informácii nájdete tu)

Pridajte sa k nám a pomôžte nám realizovať naše aktivity formou finančného alebo materiálneho daru alebo formou dobrovoľníckej práce.   (Sekciu Ako nám pomôcť nájdete TU) 

* cezročný projekt, čiastka za rok 2012

Thursday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus