Užívanie drog medzi mladými v bratislavských kluboch

Vytlačiť

Vydali sme správu z mapovania užívania drog medzi mladými v bratislavských kluboch.

Užívanie drog medzi mladými ľuďmi je téma, ktorej je stále potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Podľa Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) každý štvrtý človek v Európe vyskúšal nelegálnu drogu, pričom výskyt užívania drog dominuje medzi mladými ľuďmi (15 – 34 rokov). Užívanie drog má pritom (azda okrem opiátov) u mladých skôr stúpajúcu tendenciu.[i]

Čoraz viac rastie dôležitosť aplikácie prístupov, ktoré sú založené na dôkazoch, sú podložené výskumom (tzv. evidence-based) a prinášajú želaný efekt. V prípade ľudí, ktorí už sú v kontakte s drogami (sú v komunite, kde sa drogy užívajú, experimentujú s drogami alebo ich pravidelne užívajú) je potrebné klásť zvýšený dôraz na ochranu zdravia a prevenciu sociálneho vylúčenia. Samotné EMCDDA uvádza, že v prípade ľudí užívajúcich drogy treba aplikovať harm reduction prístupy, ktoré sú zamerané na znižovanie rizík a poškodení súvisiacich s drogami.

V rámci projektu Drogy medzi mladými sme uskutočnili mapovanie užívania drog medzi mladými v rámci bratislavskej klubovej scény. Svoje zistenia, pozorovania, ale aj ďalšie odporúčania na prácu v mládežou predstavujeme v našej správe.

Želáme príjemné čítanie.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina deťom.[i]      EMCDDA.  (2016). Európska správa o drogách. Trendy a vývojové zmeny. Luxemburg: Úrad pre publikácie Európskej únie. ISBN: 978-92-9168-872-2.

 

Thursday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus