Denník SME v reakcii sklamal

Vytlačiť

Občianske združenie Odyseus obdržalo reakciu denníka SME na stanovisko k článku „Kúpiť, užiť, zvyšok predať - ako žijú narkomani u nás“ a k rozhovoru „Odborníčka: Ľudí závislých od drog neubúda, ale terénnych pracovníkov je stále menej“. Stanovisko OZ Odyseus k uvedeným textom bolo zverejnené v utorok 21.2.2017 na facebookovom profile OZ Odyseus, webstránke organizácie a zaslané bolo takisto aj redakcii denníka SME. Rozhodli sme sa k tomuto kroku pristúpiť, pretože sme chceli verejne vyjadriť nesúhlas s postupmi redaktora denníka SME a obsahom článku, ktorý denník SME publikoval. Z nášho pohľadu totiž došlo k uvedeniu nepresných a nepravdivých informácií, opakovanému porušeniu dohody zo strany redaktora, bulvárnemu vykresleniu témy, ktorá sa týka sociálne zraniteľnej skupiny a zneužitiu nerovnocenného postavenia medzi redaktorom a marginalizovanou skupinou ľudí.

Celé stanovisko je k dispozícii tu: http://bit.ly/2lIXaSw

Včera večer bol OZ Odyseus doručený email s reakciou denníka SME, v ktorej deklaruje, že cieľom reportáže bolo upozorniť na komplikovanosť celej problematiky a poukázať na problémy, s akými sa niektorí ľudia, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, stretávajú. Ďalej denník opisuje postup redaktora, kde potvrdzuje, že združenie odmietlo účasť novinára na službe terénnej sociálnej práce, keďže by to mohlo ohroziť dôveru klientov voči terénnym sociálnym pracovníkom a pracovníčkam. Zároveň však vysvetľuje, že popísanie práce v teréne je dôležité pre čitateľa a redaktor v anonymite využil služby iba krátko, osamote a zdravotnícky materiál združeniu vrátil. Celú reakciu denníka SME aj na ďalšie body stanoviska OZ Odyseus môžete nájsť tu.

Redakcia denníka SME vo svojom vyjadrení iným spôsobom nereaguje na skutočnosť, že novinár zneužil pomáhajúcu službu pre ľudí v núdzi, zavádzal terénnych sociálnych pracovníkov/pracovníčky a zverejnením svojich zistení ohrozil meno služby medzi ľuďmi v núdzi, pre ktorých je určená za účelom pomoci.

V OZ Odyseus si dôveru našich klientov a klientok vážime. Budujeme ju už takmer 20 rokov. Našim cieľom je, aby aj v prostredí ulice mohli nájsť profesionálne služby a aspoň na chvíľu, bezpečné miesto. Také, kde sa môžu zdôveriť so svojimi problémami a hľadať cesty ako ich riešiť, aby mohli dosiahnuť pozitívnu zmenu pre seba i svoje rodiny, a nemuseli sa pritom báť odhalenia v médiách. Spektrum poradenských rozhovorov, ktoré poskytujeme zahŕňa rôzne témy od stratégií na ochranu zdravia až po násilie páchané na ženách, psychické problémy, predávkovanie a krízové situácie v rodine ako strata rodičovských práv či úmrtie blízkeho.

Veríme, že ľudia v núdzi majú právo na profesionálnu pomoc bez strachu pred medializáciou. Preto sme dnes chceli ubezpečiť klientov a klientky našich služieb, že podobné postupy sa nikdy nestretnú s našou podporou. Preto sme tiež naše stanovisko vyjadrili verejne a nechali sme vyjadriť sa aj ľudí užívajúcich drogy. Reakcie boli rôznorodé – najčastejšie hnev, sklamanie, ale aj prekvapenie, že takto môže niekto získavať informácie o ich živote.

Napriek tomu, že reakcia denníka SME nesplnila naše očakávania, oceňujeme, že si SME uvedomuje dôležitú úlohu médií v čase, kedy združenia ako Odyseus čelia finančnej kríze a klesajúcej podpore zo strany štátu (ktorý v konečnom dôsledku suplujú).
 
Ďakujeme všetkým, ktorí zdieľali stanovisko OZ Odyseus a vyjadrili nám podporu. Verte, že Odyseus bude aj naďalej presadzovať záujmy ľudí z ohrozených komunít a nebude sa báť bojovať proti porušovaniu ľudských práv a dôstojnosti ľudí užívajúcioch drogy či ľudí pracujúcich v sexbiznise.

 

Iveta Chovancová

OZ Odyseus

 

Odpoveď denníka SME si môžete prečítať tu.

Thursday the 20th. Copyright © 2012 OZ Odyseus