Realizujeme projekt Nech ihla na zemi, nikoho nezraní

Vytlačiť

Odyseus v lokalite Pentagon prostredníctvom terénnej sociálnej práce s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy ročne zlikviduje viac ako 35 000 striekačiek. Problém výskytu pohodených striekačiek je však stále prítomný. Aj jedna pohodená striekačka môže ohroziť niekoho zdravie. Zároveň každý z nás môže striekačku bezpečne zlikvidovať a sú to napríklad rodičia, ktorí môžu takto svoje deti účinne ochrániť. Iniciatíva prichádza aj zo strany rodičov z blízkej základnej školy, ktorí sami už zorganizovali viaceré zbery striekačiek a chcú, aby sa aktivizovali aj ostatní rodičia a dokázali svoje deti pred striekačkou ochrániť.

Preto sa OZ Odyseus rozhodlo pomôcť. V rámci projektu Nech ihla na zemi, nikoho nezraní sme realizovali workshopy na tému „čo robiť s pohodenou striekačkou“ v Materskom centre Podunajské Biskupice a Materskom centre Rybka. Rodičia sa mali možnosť dozvedieť ako správne zlikvidovať pohodenú striekačku, čo robiť v prípade poranenia a aké riziká s ním súvisia. Zároveň sme spolu s rodičmi doposiaľ vyzbierali viac ako 80 pohodených striekačiek.

 

Každý môže prispieť ku krajšiemu a bezpečnejšiemu prostrediu bez pohodených striekačiek.

Chcete vedieť, ako zlikvidovať pohodenú striekačku? Praktický návod nájdete v brožúrke Čo robiť s pohodenou ihlou.

Projekt Nech ihla na zemi, nikoho nezraní podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí. Ďakujeme!

 

Thursday the 24th. Copyright © 2012 OZ Odyseus