Komunita rieši svoje problémy

Vytlačiť

V posledných mesiacoch uplynulého roka skončil projekt občianskeho združenia Odyseus o komunitných dobrovoľníkoch a dobrovoľníčkach, ktorý bol podporený z grantovej výzvy Nadácie Granvia. Dobrá správa je, že ľudia z komunity pomáhajú aj naďalej

 

Nápad, že by samotní ľudia, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise mohli spolupracovať s našou organizáciou nevznikol len tak náhodou. V minulosti sme opakovane spolupracovali s jednotlivcami z komunity najmä v rámci programu výmeny injekčných striekačiek. Dodnes sme na Slovensku jediní, kto s komunitou pracuje touto formou.

Hneď na začiatku nám bolo jasné, že k ľuďom, ktorí užívajú drogy alebo pracujú v sex-biznise treba pristupovať ako k tým, ktorí majú množstvo vedomostí a životných skúseností, a nemajú byť teda len pasívnymi prijímateľmi informácií zo strany tímu OZ Odyseus.

Človek, ktorý za svoj život použil „inzulínku“ častejšie než skúsený zdravotnícky personál v nemocnici má určite čo povedať k tomu, ako sa dá predísť súvisiacim zdravotným rizikám a veľmi dobre vie, aké vzorce správania a injekčného užívania drog sa vyskytujú v komunite. Preto sme sa od začiatku projektu snažili o partnerský a priateľský prístup.

Chceme vidieť výsledky....

Asi všetci máme radi čísla a tabuľky. Dá sa z nich ľahko zistiť ako prebiehajú projekty po materiálnej stránke, hoci ani zďaleka nevykresľujú celú skutočnosť.

Po materiálnej stránke sa komunitným dobrovoľníkom/čkam podarilo:

  • Vyzbierať a priniesť na bezpečnú likvidáciu 10 607 použitých injekčných striekačiek

  • Distribuovať 17 122 sterilných injekčných striekačiek

 

Celkovo s nami počas trvania projektu spolupracovalo 11 komunitných dobrovoľníkov/čok. Ich povinnosťou bolo stretávať sa s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, a nosiť použité striekačky na bezpečnú likvidáciu v spaľovni.

Okrem materiálnej stránky naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky poskytovali ľuďom s ktorými boli v kontakte aj cenné poradenstvo. Mnohí sa spočiatku zdráhali a nevedeli si celkom predstaviť ako budú „školiť“ ostatných, neskôr sme ale našli spoločnú reč. V prostredí užívateľov/ok drog aj jednoduchá informácia podaná v správnom čase môže zachrániť život alebo predísť zdravotným komplikáciám. Samotní užívatelia a užívateľky sa len málokedy stretávajú s tým, že ich niekto žiada o pomoc a prejaví im dôveru. Ich skúsenosti, ale reálne môžu urobiť veľký rozdiel v rámci komunity a práve toto dobrovoľníctvo môže byť pre mnohých spôsobom uvedomia si vlastného príspevku komunite v ktorej žijú.

Stálo to za to?

Podľa nás jednoznačne áno ? Druhý rok spolupráce s komunitnými dobrovoľníkmi/čkami nám potvrdil, že smerovanie organizácie k väčšej otvorenosti voči našim cieľovým skupinám bol dobrý nápad. Dobrovoľnici/čky z komunity poskytovali zdravotnícky materiál a materiál na zníženie rizík užívania drog a práce v sex-biznise v časoch, kedy sme nemohli byť v teréne a na miestach, kde bežne nechodíme. Vďaka nim sa tento zdravie zachraňujúci materiál dostal k ľuďom, ktorí nie sú v kontakte so žiadnym programom výmeny injekčných striekačiek. Komunitní/é dobrovoľníčky sa zúčastňovali na vzdelávaniach a získané vedomosti v prípade potreby šírili ďalej v rámci svojej komunity.

Tok informácií ale nešiel iba jedným smerom. Pri vzdelávaniach sme sa často dozvedali veci, ktoré sme nevedeli – naši dobrovoľníci/čky majú množstvo skúseností a príkladov zo života. Uvedomili sme si, aké sú pre nás „teréňákov/tereňáčky“ tieto informácie z komunity dôležité. Umožňujú nám reagovať na aktuálne dianie a pomáhať účinnejšie.

Celý tento projekt by nebol možný bez podpory z Nadácie Granvia, ktorá nám poskytla dôveru, finančnú podporu a dokonca i dobrovoľnícku pomoc.

Ďakujeme za podporu a veríme, že budeme schopní naštartovaný proces spolupráce s ľuďmi z komunity udržať a rozvíjať aj v budúcnosti. Aj vďaka cenným skúsenostiam z projektu vieme, že sa to naozaj oplatí.

Thursday the 24th. Copyright © 2012 OZ Odyseus