17.12.2015 Medzinárodný deň za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise

Vytlačiť

17.12.2015- Pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise sme zorganizovali "Vianočné raňajky pod Červeným dáždnikom",

Mesiac november sa niesol v znamení príprav na „grandfinále“ projektu „Koniec násilia, čas na práva“- na plánovanú akciu s názvom „Vianočné raňajky pod Červeným dáždnikom“ organizovanú na počesť Medzinárodného dňa za ukončenie násilia na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise (17.12.).
Na akciu sme pozvali predovšetkým študentov a študentky sociálnej práce, medicíny a psychológie, príslušníkov/čky Policajného zboru, donorov, zahraničného partnera projektu, zahraničného hosťa, iné neziskovky, ktoré sa venujú téme násilia na ženách a médiá. Hlavnou témou diskusie bolo hľadanie spoločných riešení v predchádzaní násilia páchanom na ženách pracujúcich v sex-biznise. Súčasťou akcie bola aj výstava fotografií fotografky Ester Erdelyi, ktoré verejnosti približujú život žien pracujúcich v sex-biznise.

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus