Harm Reduction

Vytlačiť

HARM REDUCTION je prístup, ktorý v sebe zahŕňa súbor stratégií zameraných na predchádzanie a znižovanie zdravotných, sociálnych a ekonomických poškodení súvisiacich s rizikovým správaním a/alebo ohrozujúcim prostredím na úrovni jednotlivca, komunity a spoločnosti. Cieľom je akákoľvek pozitívna zmena.

definícia OZ ODYSEUS z roku 2005

Predávkovanie - nové výzvy

Euroázijská harm reduction sieť (EHRN), ktorej je OZ Odyseus členom vydala výzvu k akcii "Opatrenia, ktoré musia byť prijaté ako reakcia na predávkovanie vo Východnej Európe a strednej Ázii". Akým výzvam čelia krajiny Východnej Európy a strednej Ázii sa dočítate tu. Mnohé z nich su viac ako aktuálne aj pre Slovensko.

Wednesday the 17th. Copyright © 2012 OZ Odyseus